Onze branchavonden worden gehouden in:
..
Hotel Ibis Rotterdam Vlaardingen
Westlandseweg 270
3131 HX Vlaardingen
(010-4602050)
De bijeenkomsten ⁄ branchavonden zijn :
elke 3e vrijdag van de oneven maanden, m.u.v. de maand juli..Op de bijeenkomsten komen allerlei maritieme zaken aan de orde.
Dit kan zijn door middel van een dia- of videopresentatie, een lezing of een speciale thema-avond waarin een bedrijf of rederij centraal staat.
De avonden, beginnen om 19.30 uur (de zaal is open vanaf 19.00 uur).
U bent van harte uitgenodigd om op deze avonden kennis te komen maken met onze vereniging - en.........de koffie staat klaar.
Op 22 maart 2019 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. (ALV-agenda).
Aansluitend verzorgt Mark van der Meer van MRD Marinesupport een lezing met als titel 'Aanmonsteren op de AFRICA MERCY'.
De lezing gaat over het ontstaan van Mercy Ships https:⁄⁄www.mercyships.nl⁄ , de schepen die ze gehad hebben en het leven aan boord.
De avond wordt besloten met de uitreiking van het eerste exemplaar van Deel 7 van 'Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam' aan Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, belangenbehartiger van ruim 700 aangesloten bedrijven in Mainport Rotterdam.
De ceremonie wordt feestelijk afgesloten met een drankje in de lobby van het IBIS Hotel, waar de leden een exemplaar van het boek in ontvangst kunnen nemen.
De maritieme tombola is verplaatst naar de branch avond van 17 mei. Uw al gekochte loten blijven geldig.
Op 18 januari gaf Ed Barsingerhorn een boeiende lezing. Hij is de General Manager van Shell ⁄ Shipping & Maritime, Europe & Africa.
Shell heeft een vloot van 40 LNG Carriers en 10 olietankers. Ook de PRELUDE kwam voor het voetlicht, het grootste schip dat ooit werd gebouwd.
De avond werd afgesloten met een Nieuwjaarsborrel.
Op 16 november hield Erwin van leeuwen, voormalig directeur van scheepswerf Slob in Papendrecht, een presentatie met als titel:
Megajachten in Nederland?
Op 21 september hield Gert-Jan Langerak, Project Manager en Marine Firefighting Expert van Falck Safety Services over:
Brand aan boord, een nachtmerrie voor opvarenden.
Op 18 mei hield Kees Tempelaars een lezing met als titel: "Niet elke mijn is mijn".
WSS lid Kees was onder meer Commandant van de mijnenjager Hr.Ms. HELLEVOETSLUIS en Directeur van de Belgisch Nederlandse mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende.
Op vrijdag 16 maart werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
Aansluitend sprak Jeroen Terbrugge van het Maritiem Museum Rotterdam over de kaping van de VOC retourvloot in 1795.
De avond werd afgesloten met een maritieme tombola met fraaie nautische prijzen.
Op vrijdag 19 januari 2018 gaf Erik de Neef een presentatie over 'De ontwikkeling van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht'.
Hij is voorzitter van de KRVE en werd op 9 januari 2017 benoemd tot Havenman van het jaar.
Aansluitend werd aan hem het eerste exemplaar van deel 6 van 'Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam' uitgereikt.
De avond werd afgesloten met de Nieuwjaarsborrel.
Op 17 november hield de preker Jan ter Haar een lezing over zijn loopbaan.
Hij begon zijn loopbaan in 1960 bij de VNS en stapte in 1972 over naar Smit Internationale, waar hij in 1982 kapitein werd.
Vanaf 1987 zette hij zijn loopbaan voort in de berging, waarin hij tot 2016 actief bleef.
De titel van zijn voordracht is: Varen op zee. Staan de beste stuurlui echt aan de wal?
Op 15 september hield de heer Jan-Dik Boot 'een praatje bij een plaatje' over de Scheepswerven De Industrie & De Vooruitgang en Motorenfabriek De Industrie, D. en Joh. Boot NV, Alphen a⁄d Rijn. Zijn lezing ging over de geschiedenis van de werven en de motorenfabriek.
Het roemruchte familiebedrijf bestond bijna 120 jaar. Eind jaren 70 van de vorige eeuw hield het op te bestaan.
Met een knipoog naar het verleden was het tevens een eerbetoon aan zijn familie.
Op 19 mei gaf ons lid C. Bert Kruk, die werkzaam is voor de Wereldbank, een lezing over:
Alles wat u altijd al wilde weten over grote containerschepen, maar nooit durfde te vragen...
De presentatie schetste de ontwikkeling van deze schepen en de relatie met belangrijke scheepvaartroutes.
Ook recente ontwikkelingen en allianties kwamen aan bod, alsmede capaciteitsgevolgen voor de terminals.
Op 17 maart werd de Algemene ledenvergadering gehouden, maar er was meer.
Branchlid André Spanjersberg, oud sleepbootkapitein en vrijwilliger van de FURIE, gaf een lezing over het 100jarige boegbeeld van Maassluis.
Aansluitend liet branchlid en dronespotter Christiaan Rombouts opnames zien van schepen op de Westerschelde.
De avond werd afgesloten met de jaarlijkse tombola met nautische prijzen.
Op vrijdag 20 januari 2017 gaf Mark van der Meer van HEBO Maritiemservice een presentatie.
Hij is bij HEBO het aanspreekpunt voor calamiteiten, olie & chemicaliënbestrijding.
Daarnaast doet HEBO bergingen en een scala aan ondersteunende diensten op en rondom het water.
.
Aansluitend was de Nieuwjaarsborrel en is met feestelijk vertoon het scheepsmodel van de ALDABI onthuld.
 
 
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 4 of 83)

This page is created with TreePad