Onze branchavonden worden gehouden in:
..
Hotel Ibis Rotterdam Vlaardingen
Westlandseweg 270
3131 HX Vlaardingen
(010-4602050)
De bijeenkomsten ⁄ branchavonden zijn :
elke 3e vrijdag van de oneven maanden, m.u.v. de maand juli..Op de bijeenkomsten komen allerlei maritieme zaken aan de orde.
Dit kan zijn door middel van een dia- of videopresentatie, een lezing of een speciale thema-avond waarin een bedrijf of rederij centraal staat.
De avonden, beginnen om 19.30 uur (de zaal is open vanaf 19.00 uur).
U bent van harte uitgenodigd om op deze avonden kennis te komen maken met onze vereniging - en.........de koffie staat klaar.
Op 20 september 2019 zal de heer Bram Belder een uiteenzetting geven over De Ouwe Werf, de scheepswerf van Jan Smit uit Alblasserdam.
Hierover heeft de heer Belder destijds een lijvig boekwerk uitgebracht.
Op 17 mei sprak Jac. Baart over de bombardementen tijdens de oorlog op Rotterdam. Dit mede vanwege zijn nieuwe boek 'Target Rotterdam'.
Na de presentatie volgde de maritieme tombola met verloting van fraaie prijzen.
Op 22 maart 2019 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij het verslag van de ALV van 22 maart j.l.
Aansluitend verzorgde Mark van der Meer van MRD Marinesupport een lezing met als titel 'Aanmonsteren op de AFRICA MERCY'.
De lezing ging over het ontstaan van Mercy Ships https:⁄⁄www.mercyships.nl⁄ , de schepen die ze gehad hebben en het leven aan boord.
De avond werd besloten met de uitreiking van het eerste exemplaar van Deel 7 van 'Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam' aan Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, belangenbehartiger van ruim 700 aangesloten bedrijven in Mainport Rotterdam. zie onderstaande link:
https:⁄⁄binnenvaartkrant.com⁄boek-toont-veelzijdigheid-van-rotterdamse-haven⁄
De ceremonie werd feestelijk afgesloten met een drankje in de lobby van het IBIS Hotel, waar de leden een exemplaar van het boek in ontvangst konden nemen.
De maritieme tombola is verplaatst naar de branch avond van 17 mei. Uw al gekochte loten blijven geldig.
Op 18 januari 2019 gaf Ed Barsingerhorn een boeiende lezing. Hij is de General Manager van Shell ⁄ Shipping & Maritime, Europe & Africa.
Shell heeft een vloot van 40 LNG Carriers en 10 olietankers. Ook de PRELUDE kwam voor het voetlicht, het grootste schip dat ooit werd gebouwd.
De avond werd afgesloten met een Nieuwjaarsborrel.
 
 
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 4 of 99)

This page is created with TreePad