Fregat Otto Sverdrup F 312 nieuw
Goud van Oud 454-457 
WSS of WWS ?  World Ship Society of World Wieler Society?
Vijfde havenfotoboek
Mooieschepen en Banen  www.mooieschepenenbanen.nl⁄
Klik aan de linkerkant op het plusteken om de boom (tree) uit te klappen
De Rotterdam Branch is een afdeling van de World Ship Society, een in Engeland gevestigde, wereldwijd aktieve vereniging waarvan de leden, hetzij beroepshalve, hetzij door een grote persoonlijke belangstelling, zich zeer nauw betrokken voelen bij schepen en de scheepvaart. De vereniging stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en hun kennis van hun interessegebied te vergroten. 
De Rotterdam Branch doet dit onder meer door het organiseren van:
Branchavonden,
het uitgeven van het Rotterdam Branch Magazine
en het organiseren van
maritieme evenementen en reizen,
alsmede excursies naar schepen, scheepswerven en maritieme bedrijven, zowel in Nederland als in het buitenland.
Wilt u meer informatie over de doelstellingen en aktiviteiten van de
World Ship Society en van de Rotterdam Branch, of wilt u zich aanmelden als lid of donateur?
Adres zie Colofon
Schip & Haven
Aan twee kanten werken

De scheepsnaam van deze Panamax bulkcarrier doet vermoeden dat er een of andere soort graan wordt gelost en dat het schip door het Panamakanaal zou zijn gekomen. Voor noch het een, noch het ander, is dat het geval. De BW GRAIN kwam namelijk uit China met een lading verschillende soorten mineralen, zowel gestort als in big bags. Zodoende kwam ze wel door het Suezkanaal, want dat is naar Rotterdam de gebruikelijke route. Eerst werd hier, vanwege de diepgang, opgelost op de Palen 82 in het Calandkanaal, waarna werd verhaald van de Europoort naar de Botlek om op Boei 62 in de Laurenshaven verder te lossen. 

Met op elke boei drie trossen en achter stuurboordsanker ligt de BW GRAIN er keurig bij en zal bij opkomende wind(vlagen) niet zo gauw gaan verwaaien. Met de drijfkranen MARCOR 4 en 5 wordt aan beide zijden volop gelost in binnenvaartschepen en het op deze manier op de boeien 'aan twee kanten werken' is in Rotterdam van oudsher een beproefd recept en een doeltreffende invulling voor 'quick turnaround'. Voor dit soort (doorvoer)lading is walopslag onnodig en het bieden van dergelijke faciliteiten maakt een haven aantrekkelijk.

Het schip is een nogal internationale aangelegenheid. Ze voert de vlag van het Isle of Man, dat al buiten de Europese Unie lag vóór de Brexit. Eigenaar is BW Dry Cargo in Bermuda, terwijl het schip wordt gemanaged door Synergy Maritime Private in Chennai, het vroegere Madras, in India. De BW GRAIN werd in 2008 in Japan gebouwd en vaart onder de klasse van NKK (Nippon Kaiji Kyokai), maar heeft een Deense hoofdmotor van B&W. Kenmerkend voor een Panamax heeft ze zeven ruimen en een breedte van 32,26 meter, waarmee ze net in de (oude) sluizen van het Panamakanaal past.

Tekst en fotografie: Cees de Keijzer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
avenet.com Service Code -->

 

[ Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 1 of 66)

This page is created with TreePad