Nóg meer mooie schepen en banen (deel 6)
Mooieschepen en Banen  www.mooieschepenenbanen.nl⁄
Klik aan de linkerkant op het plusteken om de boom (tree) uit te klappen
De Rotterdam Branch is een afdeling van de World Ship Society, een in Engeland gevestigde, wereldwijd aktieve vereniging waarvan de leden, hetzij beroepshalve, hetzij door een grote persoonlijke belangstelling, zich zeer nauw betrokken voelen bij schepen en de scheepvaart. De vereniging stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en hun kennis van hun interessegebied te vergroten. 
De Rotterdam Branch doet dit onder meer door het organiseren van:
Branchavonden,
het uitgeven van het Rotterdam Branch Magazine
en het organiseren van
maritieme evenementen en reizen,
alsmede excursies naar schepen, scheepswerven en maritieme bedrijven, zowel in Nederland als in het buitenland.
Wilt u meer informatie over de doelstellingen en aktiviteiten van de
World Ship Society en van de Rotterdam Branch, of wilt u zich aanmelden als lid of donateur?
Adres zie Colofon
Schip & Haven
Een tanker met een rugzak

De meeste schepen hebben één schoorsteen, dubbelschroevers twee naast elkaar, maar de PSARA I heeft er twee achter elkaar. Als een soort rugzak hangt de een achter de ander, waarbij de achterste een scrubberinstallatie omvat. Die reinigt de uitlaatgassen en dat is nodig om, ter verbetering van de luchtkwaliteit, te voldoen aan de emissierestricties. Thans gelden die, met max 0,1 procent zwavel in de brandstof, alleen voor speciaal aangewezen gebieden. Daarbuiten is het maximum nu nog 3,5 procent, maar in 2020 wordt wereldwijd van kracht dat dat niet meer dan 0,5 procent mag zijn, ténzij een scrubber is geïnstalleerd. HFO (Heavy Fuel Oil) is namelijk niet te blenden tot max 0,5 procent zwavel en als geen alternatieven, zoals LNG motoren, worden aangewend, moet op het dure distillaat MGO (Marine Gas Oil) gevaren worden.

Met nieuwbouwschepen houden reders er alvast rekening mee en dat is ook het geval met deze PSARA I. De naar het eiland in de Egeïsche Zee vernoemde tanker werd in China gebouwd en kwam 2017 in de vaart. Eigenaar is de Prokopiou familie, die het schip onder Maltese vlag bracht. DTM (Dynacom Tankers Management) Athene, in 1991 opgericht door George J. Prokopiou, heeft het schip in beheer. Met een lengte van 274 meter en een draagvermogen van 157.500 ton gaat het hier om een Suezmax, een tanker die vol beladen nog door het Suezkanaal kan. Voor de PSARA I is dat nu niet relevant. Ze arriveerde in ballast en ging laden bij BP in de 6de Pet. Daarna werd in het Calandkanaal, op de Palen 82, STS (Ship-To-Ship) vanuit de BP tanker BRITISH STRATUS afgeladen. Met als lading 'fuel'  én haar rugzak vertrok zij met bestemming Houston. 

Tekst: Cees de Keijzer
Fotografie: Jan Verhoog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
avenet.com Service Code -->

 

[ Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 1 of 59)

This page is created with TreePad