Branchavonden


     


Hotel Ibis Rotterdam Vlaardingen
Westlandseweg 270
3131 HX Vlaardingen
( 010-4602050 )


De bijeenkomsten / branchavonden zijn :
elke 3e vrijdag van de oneven maanden, m.u.v. de maand juli.Op de bijeenkomsten komen allerlei maritieme zaken aan de orde.
Dit kan zijn door middel van een dia- of videopresentatie, een lezing of een speciale thema-avond waarin een bedrijf of rederij centraal staat.
De avonden, beginnen om 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.00 uur).


U bent van harte uitgenodigd om op deze avonden kennis te komen maken met onze vereniging - en.........de koffie staat klaar.


De eerstvolgende branchavond, inclusief ALV, staat gepland op 17 september.

Locatie (IBIS Vlaardingen of Koningshof Maassluis) thans nog niet vastgesteld.


Op de Branchavond van 18 september 2020 werd in coronaproof opstelling de ALV gehouden in de zalen Lijster en Lepelaar van Theater Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis .

Aansluitend de presentatie 'VAN DOOP TOT SLOOP' door Bert Kruk.
Bert Kruk gaf een lezing over sloopstranden en het slopen van schepen.