WSS Rotterdam Branch<--  U kunt op deze site navigeren door op de links in het linker 'boom'-paneel te klikken. De inhoud van de pagina's verschijnt in dit 'tekst'-paneel.

.

 

Door links op de "+" te klikken klapt het onderwerp uit.


<--  You can navigate this site by clicking on the links in the left 'tree' pane. The content of the pages will appear in this 'text' pane.


Nieuw - wijziging website

 

Wijziging Branchbijeenkomst


De Rotterdam Branch  is een afdeling van de World Ship Society , een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging waarvan de leden, hetzij beroepshalve, hetzij door een grote persoonlijke belangstelling, zich zeer nauw betrokken voelen bij schepen en de scheepvaart. De vereniging stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en hun kennis van hun interessegebied te vergroten.  
De Rotterdam Branch  doet dit onder meer   door het organiseren van:

Branchebijeenkomsten,
het uitgeven van het Rotterdam Branch Magazine
en het organiseren van maritieme evenementen,
alsmede excursies naar schepen, scheepswerven en maritieme bedrijven.
Wilt u meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van de
World Ship Society   en van de Rotterdam Branch , of wilt u zich aanmelden als lid of donateur

Adres zie Colofon


Schip & HavenOnder Nederlandse vlag

 

Het broeikaseffect door de luchtvervuiling genereert opwarming van de aarde, met stijgende zeespiegels en klimaatverandering tot gevolg. Grote boosdoener is koolstofdioxide, ook koolzuurgas genoemd of kortweg CO2. Het ontstaat door het verbruik van fossiele brandstoffen en de reductie ervan staat hoog op de agenda. Een van de maatregelen is het opwekken van groene stroom met windturbines, niet alleen te land, maar ook ter zee, waar in een kort tijdsbestek rigoureuze windmolenparken verrezen. Ze hebben een zodanige omvang dat scheepvaartroutes er omheen geleid worden.

 

Voor de aanleg zijn speciale schepen, die zichzelf met hun poten op de zeebodem op kunnen vijzelen. De MPI RESOLUTION is zo’n schip van 130 bij 38 meter, met een dekruimte van 3200 m² en waarop windmolenonderdelen geladen kunnen worden. De maximum diepgang van slechts 4,3 meter heeft als voordeel dat ook in ondiepe wateren voor de kust geopereerd kan worden. In 2018 werd door Van Oord niet alleen dit schip van Vroon overgenomen, maar ook de Engelse bedrijfstak MPI (Marine Projects International) in Stokesley.

 

Met de andere installatieschepen MPI ADVENTURE en AEOLUS werden al heel wat parken aangelegd en in 2024 wordt de BOREAS opgeleverd. De als baggeraar bekend staande Van Oord bestaat al meer dan 150 jaar en heeft nog steeds een omvangrijke baggervloot. Daar bleef het niet tot beperkt, want ook heeft men kabelleggers, hefschepen, steenstorters en valpijpschepen, waarvan het merendeel onder Nederlandse vlag en dat is prijzenswaardig.

 

Tekst en fotografie: Cees de Keijzer