WSS Rotterdam Branch


 


<--  U kunt op deze site navigeren door op de links in het linker 'boom'-paneel te klikken. De inhoud van de pagina's verschijnt in dit 'tekst'-paneel.


<--  You can navigate this site by clicking on the links in the left 'tree' pane. The content of the pages will appear in this 'text' pane.


Branchavond op 17 september  

Foto's en Video van de Vaartocht (klik op deze link)


De Rotterdam Branch  is een afdeling van de World Ship Society , een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging waarvan de leden, hetzij beroepshalve, hetzij door een grote persoonlijke belangstelling, zich zeer nauw betrokken voelen bij schepen en de scheepvaart. De vereniging stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en hun kennis van hun interessegebied te vergroten.  
De Rotterdam Branch  doet dit onder meer   door het organiseren van:

Branchavonden,
het uitgeven van het Rotterdam Branch Magazine
en het organiseren van maritieme evenementen,
alsmede excursies naar schepen, scheepswerven en maritieme bedrijven.
Wilt u meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van de
World Ship Society   en van de Rotterdam Branch , of wilt u zich aanmelden als lid of donateur

Adres zie Colofon


Schip & Haven

 


25 jaar Erasmusbrug

 

Op 4 september 1996 werd de vaste oeververbinding tussen de noord- en zuidzijde van de stad geopend en in die afgelopen 25 jaar werd dit symbool van kracht een waar stadsicoon. Volgens goed Rotterdams gebruik verwierf het binnen de kortste keren de bijnaam ‘De Zwaan’. 15 jaar daarvoor was dat ook het geval met de op 1 juli 1981 in gebruik genomen nieuwe Willemsbrug die vanwege de kleur ‘Rooie Willem’ werd. Van nog veel oudere datum is er ook nog ‘De Hef’, de spoorweghefbrug over de Koningshaven die op 31 oktober 1927 werd opengesteld.

 

Ze zijn hier alle drie vereeuwigd in één opname, met op de voorgrond een varend stukje nostalgie van de Rotterdamse scheepsbouwindustrie uit de naoorlogse glorietijd van de RDM. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij op Heijplaat is al lang vergane glorie, wat niet opgaat voor een van hun sleepboten uit die tijd, de DOCKYARD V. Het is een karakteristiek stukje varend erfgoed, waarmee vrijwilligers in deze moderne tijd nog immer kans zien om de tweevuurs Schotse ketel op stoom te krijgen. Niet meer kolengestookt, maar tegenwoordig met olie.  

 

De sleepboot was een van de acht die oorspronkelijk besteld waren voor sleepdiensten in Moermansk. De kiel werd gelegd in december 1940, maar de bouw verliep onvoorspoedig. In 1942 werd ze bij een luchtaanval zwaar beschadigd en tot zinken gebracht. In 1946 werd de sleepboot gelicht, hersteld en afgebouwd en in 1947 in dienst gesteld als werfsleepboot van de RDM. Het werkpaard van 500 pk heeft ruim 30 jaar dienst gedaan, maar in 1978 kwam daar een einde aan. Sinds 1980 is de DOCKYARD V van Het Havenmuseum en te bewonderen in de Leuvehaven.   

 

Tekst: Cees de Keijzer

Fotografie: Jan de Jonge