WSS Rotterdam Branch


DE VAARTOCHT OP 24 APRIL KAN GEEN DOORGANG VINDEN.


 

<--  U kunt op deze site navigeren door op de links in het linker 'boom'-paneel te klikken. De inhoud van de pagina's verschijnt in dit 'tekst'-paneel.


<--  You can navigate this site by clicking on the links in the left 'tree' pane. The content of the pages will appear in this 'text' pane.


De Rotterdam Branch  is een afdeling van de World Ship Society , een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging waarvan de leden, hetzij beroepshalve, hetzij door een grote persoonlijke belangstelling, zich zeer nauw betrokken voelen bij schepen en de scheepvaart. De vereniging stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en hun kennis van hun interessegebied te vergroten.  
De Rotterdam Branch  doet dit onder meer   door het organiseren van:

Branchavonden,
het uitgeven van het Rotterdam Branch Magazine
en het organiseren van maritieme evenementen,
alsmede excursies naar schepen, scheepswerven en maritieme bedrijven.
Wilt u meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van de
World Ship Society   en van de Rotterdam Branch , of wilt u zich aanmelden als lid of donateur

Adres zie Colofon


Schip & Haven

 


Onder druk wordt alles vloeibaar

 

Voor de fabricage van producten worden van oudsher grondstoffen als hout, metaal en steen gebruikt. Daarnaast is er kunststof, dan wel plastic, waarvan het gebruik een steeds grotere vlucht heeft genomen. Vanwege de schadelijke effecten dient het gebruik beperkt te worden, maar desondanks blijft de vraag sterk toenemen. In 2009 bedroeg de mondiale productie 250 miljoen ton en 10 jaar later was dat al 370 miljoen ton. Een veel gebruikte kunststof is polypropyleen, waarvoor uit aardolie gewonnen propyleen dient als basisstof.

 

Propyleen is gasvormig, maar wordt onder druk door de EPIC ST. CROIX vloeibaar vervoerd. Die kwam uit Bilbao en ging eerst ten anker in het zuidelijk ankergebied 4A, omdat de ligplaats bij LyondellBasell in de 7de Pet bezet was. Daar wordt dit soort ladingen aangevoerd om opgeslagen en/of doorgepompt te worden naar LyondellBasell in de Botlek. Voorheen werd daar in de Seinehaven overgeslagen, maar door de treinbrug over de Rozenburgse sluis is de bereikbaarheid voor zeeschepen beperkt.

 

In de Seinehaven zat eerst Oxirane, daarna ARCO (Atlantic Richfield Company) Chemie, waarna in 1985 LyondellBasell er kwam. Het is de grootste producent van polypropyleen met hoofdkantoren in Houston en Rotterdam. LyondellBasell heeft ook vestigingen op de Maasvlakte, in de Europoort en Botlek, alsmede in Moerdijk en 's-Gravendeel.

 

De EPIC ST. CROIX kwam 2014 in de vaart onder Maltese vlag. De gastanker van 100 bij 17 meter heeft een draagvermogen van 4996 ton. Begin 2021 werden Epic Gas (16 procent) en Lauritzen Kosan A/S (26 procent) onderdeel van BW Epic Kosan. BW in Singapore heeft 58 procent en de vloot omvat 76 gastankers.

 

Tekst: Cees de Keijzer

Fotografie: Arjan Elmendorp